Chính sách bảo mật Thabet

Trang này được tạo ra để thông báo đến anh em về các chính sách mà chúng tôi thực hiện đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi anh em tận hưởng Dịch vụ của chúng tôi.

https://tha-bet.cyou/ trân trọng việc anh em thường xuyên ghé thăm và cam kết tôn trọng quyền riêng tư của mọi người bằng cách thực hiện các biện pháp và quy trình an toàn cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của anh em một cách đầy đủ.

Chính vì lý do này, chúng tôi đã xây dựng “Chính sách Bảo mật” này để rõ ràng thông tin về cách chúng tôi thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của anh em như một phần của các hoạt động bình thường trên trang web này.